Non Teaching Staff

 • Home
 • Staff
 • Non Teaching Staff
Shri L M Gadhvi

Shri L M Gadhvi

 • BHUJ

 • Joined : 01-12-1981

 • Education : F.Y. B.A.
Shri C G Zala

Shri C G Zala

 • BHUJ

 • Joined : 01-12-1981

 • Education : B.A.
Miss H H Vasani

Miss H H Vasani

 • BHUJ

 • Joined : 05-01-1990

 • Education : HSC