Notice

01-10-2022 02:16 am

તા.૦૭/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ ઇન્ટરનલ પરીક્ષા શરુ થતી હોવાથી તા.૦૩/૧૦/૨૦૨૨ થી ૦૬/૧૦/૨૦૨૨ વાંચન માટે શૈક્ષણિક કાર્ય બંધ રહેશે. તા. ૦૫/૧૦/૨૦૨૨ ના દશેરા નિમિતે રજા રહેશે. તા.૦૭/૧૦/૨૦૨૨ થી ટાઇમ-ટેબલ મુજબ પરીક્ષામાં હાજર રહેવું.
28-09-2022 12:30 am
23-09-2022 02:11 pm

17માં યુવક મહોત્સવની પૂર્ણાહૂતિમાં કચ્છ યુનિવર્સિટી દ્વારા તમામ કોલેજમાં તારીખ 24-9-2022 શનિવારના રજા જાહેર કરેલ છે. આવતી કાલે 24-09-2022ના કોલેજમાં રજા રહેશે.
23-09-2022 01:12 am21-09-2022 03:42 amકચ્છ કલેટરશ્રી તથા કચ્છ યુનિવર્સિટી ના પરિપત્ર મુજબ તા. ૧૬/૦૯/૨૦૨૨ ના રોજ ભુજનું હમીરસર તળાવ ઓગની જવાથી રજા જાહેર કરવામાં આવેલ છે. જેથી કોલેજ બંધ રહેશે જેની નોંધ લેવી. B.Com. Sem-3 & Sem-5ના બધા વિષયના એસાઇન્મેન્ટ તા.૨૬/૦૯/૨૦૨૨, સોમવાર થી જમા કરાવવાના શરૂ થશે. જેનો વિગતવાર શિડ્યુલ રોલનંબર પ્રમણે હવે પછી જહેર થશે.